Algemene ledenvergadering 24 mei 2022

Dinsdag: 24 mei 2022

Aanvang: 19:45

Locatie: Kantine Sporthal de Trije

Wellicht ten overvloede wijzen wij erop dat de algemene ledenvergadering een verplichtend karakter heeft. Van ieder aan de competitie deelnemend team dient één vertegenwoordiger aanwezig te zijn.

Aan het slot van de ledenvergadering zullen de inschrijfformulieren van het seizoen 2022-2023 verstrekt worden.

Bestuur ZVF