Nieuw team opgeven


Onderstaand een aantal aandachtspunten voor nieuwe teams.
Verder onderaan de pagina de mogelijkheid om het inschrijfformulier te downloaden.

Aandachtspunten en regels ZVF

  • Voor nieuwe teams die nog niet eerder aan de ZVF competitie hebben meegedaan moet er vooraf een borg van € 125.- betalen. Boekingsdatum is inschrijfdatum. Vóór aanvang van het lopende seizoen moet het resterende bedrag van € 125.- worden betaald. Totale teamcontributie* bedraagt € 250.- per seizoen.
  • Per speler moet een spelerscontributie* van € 15.- per seizoen worden betaald. Dit moet vóór 1 november betaald zijn.
  • Eén of twee keer per seizoen moet een team een halve wedstrijdavond vlaggen. Wanneer dit het geval is staat in het programma. Bij niet vlaggen volgt een boete*.
  • Eén van de leden van het voetbalteam dient aanwezig te zijn op de ledenvergadering. Dit lid geeft het team op voor het volgende seizoen. Degene die dit doet is hoofdelijk aansprakelijk. Deze persoon is verantwoordelijk voor het betalen van de spelerscontributie, teamcontributie, betalen van toernooien en/of boetes.
  • ZVF organiseert diverse toernooien. Op de website is te vinden wanneer die toernooien plaatsvinden en wanneer je je team daarvoor moet opgeven.
  • Het afzeggen voor een wedstrijd is niet mogelijk. Voorafgaand aan de start van het seizoen is het na de ledenvergadering mogelijk om een aantal wensen aan de wedstrijdleiding door te geven. Voor de rest wat betreft afzeggingen zie HHR.
  • Een speler die een rode kaart dient zich na de wedstrijd te melden bij het wedstrijdsecretariaat.
  • Voor tussentijds overschrijven van spelers zie HHR.
  • Een speler is pas speelgerechtigd wanneer hij ouder is dan 15 jaar en € 15.- heeft betaald en het spelersformulier volledig heeft ingevuld. Dit dient allemaal vóór de wedstrijd die de desbetreffende speler gaat meedoen te gebeuren.
  • Alle informatie staat ook op de website van ZVF =>www.zvfonline.nl

         *De bedragen worden jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld.

Het huishoudelijk reglement en het inschrijfformulier zijn te downloaden via de website.

Download het opgaveformulier voor nieuwe teams hier