Jaarvergadering

Algemene ledenvergadering

Dinsdag: 14 mei 2019

Aanvang: 19:45

Locatie: Kantine Sporthal de Trije

Wellicht ten overvloede wijzen wij erop dat de algemene ledenvergadering een    verplichtend karakter heeft.

Van ieder aan de competitie deelnemend team dient één vertegenwoordiger aanwezig te zijn.

Aan het slot van de ledenvergadering zullen de inschrijfformulieren van het seizoen  2019-2020 verstrekt worden.

Bestuur ZVF