Nieuwe speler

Een nieuwe speler kan worden opgegeven bij het wedstrijdsecretariaat.

Een nieuwe speler is pas speelgerechtigd als aan de volgende voorwaarde is voldaan:

1. het op deze pagina bijgevoegde formulier wordt volledig ingevuld ingeleverd;

2. de spelerscontributie, á € 15,= wordt tijdens de opgave contant voldaan.

 

download het opgaveformulier nieuwespeler.doc