Coronaprotocol ZVF

Beste ZVF leden van de bedrijven competitie.

Naar aanleiding van de extra maatregelingen van het kabinet het volgende. Als wij ons aan de opgestelde regels van ZVF en Optiesport,  zoals omschreven in het onderstaande protocol, mogen we vooralsnog voetballen ! Mits we ons aan deze regels houden.

Dus mijn verzoek aan jullie is dit goed in jullie op te nemen en daar aan te houden! Dus 10 minuten voor aanvang van de  wedstrijd in de aangewezen box met maximaal 7 spelers en 1 coach(Dus niet meer!). Alle kleding in de sporttas meenemen in de hal en op de bank 1,5 m uit elkaar zitten.  Daarna via andere uitgang terug naar de box en dan maximaal 25 minuten douchen en dan naar huis.

Dit omdat de kantine dicht is in de komende periode. Dus niet op de tribune komen wat gezien wordt als publiek.  Het is even niet anders maar we kunnen voetballen.  Dit graag doorsturen naar al jullie teamgenoten samen met het protocol.

Wij gaan er van uit dat jullie je aan deze regels houden en hopen met jullie dat dit niet te lang duur en we kunnen blijven voetballen.  Ik reken op jullie.

Namens bestuur ZVF,  Evert Tolsma.

 hoest

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!

Bij een positieve test dient het bestuur op de hoogte te worden gebracht. De wedstrijden van het betreffende team worden gedurende 10 dagen afgelast.

Ook bij een positieve test van een huisgenoot en/of een nauw contact dien je thuis te blijven. De wedstrijd van het team wordt dan wel gespeeld. 

 zaalvoetbal

 Tijdens de wedstrijd mogen de gebruikelijke afstandsregels ten behoeve van de sport tijdelijk worden losgelaten. Echter buiten het spel om zijn deze regels wel van toepassing. Dat betekent dat het bestuur een aantal maatregelen heeft getroffen om de afstands- en hygiënemaatregelen te waarborgen.

• Tribune is enkel beschikbaar voor leden, 1 coach per team en de sponsoren. Teams kunnen zich boven op de tribune verzamelen. Hier worden ook de spelerslijsten ingevuld. Niet spelende leden en sponsoren dienen zich te melden bij de bestuurskamer voordat de tribune wordt betreden;

• Er mag met maximaal 7 spelers worden gespeeld. Dit heeft te maken met de beperking van 7 spelers per kleedkamer;

• Je dient rekening te houden met 1,5 meter afstand bij het verlaten van de zaal;

• Per team is 1 kleedkamer beschikbaar. Bij de ingang hangt een indeling van de kleedkamers. De kleedkamer is vanaf 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd beschikbaar. Kleding en tassen worden meegenomen naar de zaal. Na de wedstrijd dient het team binnen 30 minuten de kleedkamer weer te verlaten. Tijdens het douchen dient de anderhalve meter gewaarborgd te worden, waardoor er maximaal 3 tegelijk kunnen douchen;

• Probeer je eigen afval weer mee naar huis te nemen;

• Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;

• Indien hesjes noodzakelijk zijn bij de wedstrijd, zijn deze af te halen bij het bestuur. De hesjes worden na gebruik gewassen

 trije

De kantine van de Trije is open. Horeca/sportcafé De Trije is een zelfstandige horecagelegenheid met haar eigen coronaprotocol.

Volg de aanwijzingen, zoals looproutes en instructies, van Optisport de Trije op.