Herberg de Bogt flink onderuit.

Nog twee competitieavonden en dan zit de Visual Reklame competitie 2006-2007 er al weer op. Opmerkelijk is dat bijna alle beslissingen nog moeten vallen. Vrijdagavond was er overigens maar een beperkt programma en van de vijf vastgestelde wedstrijden viel het duel Braak F.D. – Eco Protecta af. Laatstgenoemd team kon niet over genoeg spelers beschikken. Vaak in het laatst van de competitie komen teams vooral door blessures in de problemen.

 

Dit geld ook voor Herberg de Bogt. Diverse spelers kampen met langdurige blessures waardoor coach S. Ybema vele malen maar ternauwernood een team binnen de lijnen kon brengen. Dit is mede de oorzaak van het feit dat het team zich niet kon herstellen na de verrassende degradatie uit het vorige seizoen. Meer dan een middenmootpositie zit er dit jaar niet in. Het duel tegen Aldenkamp/Publicar ging ook al weer door diverse blessures met 6-1 verloren. Al in de eerste periode was het duel beslist. S. Faas opende voor grote afstand de score, even later raakte S. Ybema een bal verkeerd waardoor deze achter doelman J. Hoekstra verdween, S. Faas goed aangespeeld door R. Zijlstra betekende 3-0 en R. Zijlstra zorgde nog voor de wisseling voor 4-0. Dit gebeurde allemaal binnen 5 minuten. Herberg de Bogt beschikte niet over wisselspelers en kon de schade alleen maar beperkt houden. Hier was het team wel toe in staat, de uitblinkende S. Faas verhoogde nog de score, G. Salverda scoorde zelfs tegen en S. Ozinga bepaalde de eindstand.

 

In deze eerste klasse blijft het interessant voor wat de titel betref en ook onderin is het nog geen gelopen koers. Big Ben won met 8-1 van Saab Wassenaar/Black Horse en dit betekent dat de winnaar kansen op promotie behoudt en nog niet geheel kansloos is voor de titel. Voor Saab/Bl.Horse wordt het knokken om in deze klasse te blijven. Hier kan het duel op de laatste speelavond tegen Keukenland wel eens beslissend zijn. De wedstrijd tussen Big Ben en Saab/B.H. ging overigens lang gelijk op. P.v.d.Veen opende verrassend de score en R. Ysbrandy maakte halverwege de eerste periode gelijk. Na de wisseling werd het krachtsverschil steeds groter en werd de score opgevoerd door J. Mons 3x, J. de Witte, J. Kingma, R. Ysbrandy en L. Veenstra.

 

Uitermate spannend was het tussen Sportcafe de Trije en Bijlsma Meubelen. Bijlsma strijdt alleen nog voor de bekende eer, maar Sportcafe de Trije moest winnen om degradatie te ontlopen. Het werd een boeiend treffen Eerst was het J. de Vries die een goede mogelijkheid onbenut liet, maar verder waren de beste kansen voor de Trije. Even voor de wisselen en vlak hierna leek de Trije op een beslissende voorsprong te komen toen J. Duizendstra en G. Kuiken scoorden. Hierna kwam de Trije onder druk, scoorde Y. Jepma tegen. Toen J. Eltink vlak voor het einde 2-2 liet aantekenen leek de Trije de zege te ontglippen. Een fraaie actie van J. Terpstra bracht de verdiende zege alsnog bij de Trije. Dan werd er ook nog een seizoenrecord gevestigd. N. Bruinsma scoorde 12 maal in de met 19-2 gewonnen wedstrijd van Gekroonde Leeuw tegen Frankena Winsum. Interessante wedstrijden voor vrijdagavond:

 

In de hoofdklasse Plus van Zuuk – Postbank (20.25)en Tapperij – Autowas Dijkstra ( 22.25) voor de titel en Meijer – Yn ‘e Stal (19.45) omtrent degradatie. In de tweede klasse Martens Vis – Haarsma & de Bruin (19.45) omtrent promotie