Restaurant De Grillerije de allerbeste. Sijperda Verhuur kampioen in tweede klasse.

 AWA4046

Met nog een enkele competitie ronde te gaan zijn alle kampioenen bekend. De titel van De Grillerije in de hoogste klasse was natuurlijk een enorme verrassing. Het team is betrekkelijk nieuw en leek niet in staat om de gevestigde orde zoals die de laatste jaren bestond uit Keizer Autoschade en De Bogt fen Gune aan te tasten. Dit gebeurde dus wel en men kan spreken van een nieuwe lente in het zaalvoetbalgebeuren hetgeen natuurlijk een zeer positieve ontwikkeling is. Ook de titel van Sijperda Verhuur in de tweede klasse lag vooraf niet in de lijn der verwachtingen, maar na de komst van topschutter Jurjen Steegstra kwam er evenwicht in het team waardoor het zelfs tegenslagen gemakkelijk op kon vangen.

 

De Bogt fen Gune – Restaurant De Grillerije  2-3
Een boeiend duel met veel spanning en een terechte winnaar. De Bogt had de pech dat het niet over het sterkste team kon beschikken. Zo ontbraken doelman Desmond Louwerens en Ybele Reitsma. De Grillerije domineerde en kwam in de eerste periode ook twee maal op voorsprong. Martijn Werkhoven opende met een inzet in de korte hoek, Wilfred v.d. Zee maakte beheerst in de verre hoek gelijk en Sander Hoekstra dook in de vrije ruimte en dat betekende 1-2. Met een van richting veranderd schot van Wilfred v.d.Zee werd het uitermate spannend omdat De Grillerije nog tijdstraffen opliep. De latere kampioenen lieten zich echter niet uit hun concentratie halen en pakten zelfs de winst door een schot van afstand via Jort Beimers, wel of niet nog aangeraakt door Sander Hoekstra.

Autobedrijf Strikwerda – Moto Delicato  3-3
Moto Delicato leek zich veilig te spelen, maar twee late treffers van Klaas Meinsma verhinderde dit.  Klaas Meinsma was ook verantwoordelijk voor de gelijkmaker nadat Rowan de Vries de score had geopend. Hierna liep Moto Delicato uit naar 1-3 met treffers van Sander Hoekstra en opnieuw Rowan de Vries.

Royal Steensma – Keizer Autoschade 1-3
Keizer is na een matige periode weer goed op dreef, maar deze opleving komt te laat. Het kwam met treffers van Wiebe v.d.Meer 2x en Mart Kuperus op 0-3 voordat Durk Tichelaar aan de andere kant succes had.

Freedom Energy – Cafe De Posthoorn Dronrijp  3-4
De Posthoorn speelde een goede partij en liet Freedom Energy kansloos. Jitze Landman, Hoite Schaap en Jorrit Hoogterp brachten de Rypsters op 0-3. Na treffers van de altijd scorende Cornelis Zijlstra en Leeroy Jellema werd het even spannend, maar Hoite Schaap stak hier een stokje voor. De  3-4 van Cornelis Zijlstra binnenkant paal kwam voor het Freedom team te laat.

Zijlstra Beroepskleding – Salarisburosport  0-2
Salarisburosport maakt weer een prima seizoen door. Vlak onder de top zoals ook nu weer, is de plaats waar dit sympathieke team thuis hoort. Het gaf ook in dit duel heel weinig kansen weg en haalde de winst binnen via Harke Hilboezen en Rein de Witte.

Coop Tolsma Winsum – Autobedrijf Haitsma 3-5
Ondanks de titel is het karwei van Haitsma blijkbaar nog niet af. Het ging gemotiveerd de strijd aan en zette het Coop team snel op een kansloze 0-4 met treffers van Melvin Hempenius 2x, Rene Foss en Peter Visser. Jelte Dijkstra en Jelmer Zijlstra schoten aan de andere kant raak, Melvin Hempenius was nog niet uitgeraasd, 2-5 en Daniël Algra bepaalde van afstand de eindstand.

Huhtamaki /LR – Apenmeeuw  12-0
Deze overdreven hoge score kwam tot stand omdat Apenmeeuw ook nu weer niet over een volledig team kon beschikken. Huhtamaki kwam dan ook geen problemen tegen in deze eenzijdige wedstrijd. Doelpuntenmakers Biliam Herrema 2x, Arjan Veldman 2x, Gerard Hof 2x, Chris Outhuyse 2x, Mike Spanjersbergh, en Mark de Vries.

Sijperda Verhuur – Bosma Timmerwerken  8-3
Een leuke wedstrijd met veel kansen. Het was weer Jurjen Steegstra die het leeuwendeel aan treffers voor zich opeiste, namelijk vier. Ook teamgenoot Justin van Abbema deed deze maal met drie maal raak niet veel voor hem onder. Het Bosma team kon hier niet tegen op, had succes via Wesley Schaap 2x en Kevin Hoekstra, maar kwam qua scoreverloop niet in de buurt van de kampioenen. Verder was er nog een doelpunt van Reyer v.d.Eems.

Sportcafe de Trije – BijOnsLuktHetWel  8-3
Kevin á Nijeholt opende wel de score, maar verder was het Sportcafe de Trije die de touwtjes in handen had en uitliep naar 7-1. Hierna volgden er tegentreffers van Jorrit Bootsma en opnieuw Kevin á Nijeholt en voor De Trije scoorden Klaas de Jong 2x, Rob Postma 2x, Erin van Duyneveldt, Marcio Tap, Tom van Dijk en Marco de Groot.

Horeca de Trije – HDJ Bouw  3-3
In dit duel ging het om de onderste plaats in de derde klasse. De teams waren dan ook volkomen aan elkaar gewaagd, maar gezien het scoreverloop had het Horeca team moeten winnen. Het kwam door twee treffers van Patrick van Dijk op 2-0 en Irolt Biesma hield de spanning er in, 2-1. De 3-1 van Pieter Quarre leek beslissend. In de slotfase was het weer Irolt Biesma die scoorde, eerst hard in de uiterste hoek en vlak voor het einde beheerst in de andere hoek.

Van Dellen Bellen – Widia Boys  6-5
Een duel met een grillig scoreverloop. Aanvankelijk leek Widia Boys op een gemakkelijke zege af te gaan. Halverwege stond het 1-5. Melvin Bokma, Sean de Boer, Henk Wijma, Patrick Vijver en Fabian  Donderwinkel scoorden. Francisco de Boer en Haije Rombout ieder drie maal betekende echter dat de winst naar Van Dellen ging en dat was verrassend.

Rijschool Posseth – Bouwbedrijf Haarsma Franeker  4-7
Posseth opende sterk met een hattrick van Karst Hannema, maar dit maakte totaal geen indruk op het Haarsma team. Het had in Redmar v.d.Kooi 3x, Henk Stienstra 3x en Wierd Baarda de mankracht om dit om te buigen. Toen het duel al was beslist viel er nog een tegentreffer van opnieuw Karst Hannema.

Bowling Bloemketerp – Taxi Sybe 4-0
Daar waar Taxi Sybe de laatste tijd aan een flinke opmars bezig is, was het team nu onherkenbaar.  Bloemketerp had in Tjipko Vellinga een goudhaantje die in de tweede periode met een fraaie hattrick uit de bus kwam. De openingstreffer kwam van Laurens Looijenga.

SDV Projectbuilding – Foto Techniek Service  3-6
Was SDV in de eerste ontmoeting nog één van de weinigen die FTS versloeg, deze editie was het kansloos. Het kampioensteam snelde naar 0-6 en toen het hierna enige ruimte verschafte waren het Wibo Brouwer, Elmar Boonstra en Mark Kerkhof die iets terug konden doen. De FTS treffers kwamen van Tim Bijlsma 3x, Gertjan Zagema, Tjitte Sijbesma en Kastijn Post.

Sportcentrum Shape – Betterfit 3-7
Al in de eerste periode was het duel gespeeld. Rick Koning 2x, Lolke Dijkstra en Gerben Nauta joegen de stand naar 0-4. Via Philip Hibma en Daniël Wijbenga spartelde een teleurstellend Shape nog tegen waarna Gerben Nauta en twee maal Gein Glastra van Loon de voorsprong verder uitbouwden. Sybo Offenga tekende aan de andere kant voor het eindresultaat.

A.M.Transport – Engineeringsburo Zuideme  7-0
Voor Zuidema, dat de laatste tijd aardig mee deed was de overmacht te groot. Menno Hiemstra was met vier treffers uiterst actief en verder kwamen er treffers van Iwan Hibma 2x en Andre v.d.Meulen.

Autorijschool v.d.Harst – Stadsherberg catering  4-3
Stadsherberg had vooraf de buit al binnen met de titel van de vorige week en was niet bij de les in de afwerking. Het Autorijschool team had weinig kansen nodig om tot scoren te komen en won verdiend. Mica Zwart 2x en Niels Walburg met een tegentreffer van Evert Jan Broersma betekende halverwege 3-1. De 3-2 van Friso van Eyck werd meteen beantwoord met een slimme actie van Sjoerd van Wijk onder de keeper door. Evert Jan Broersma scoorde nog wel na sterk aandringen van Stadsherberg, maar v.d.Harst won volkomen verdiend.