Salarisburosport komt niet langs Coop Tolsma Winsum. Eindsprint Keizer Autoschade komt te laat.

 AWA3966

In de eerste klasse had het Rypster Salarisburosport weer moeite met scoren. Het kwam tegen Coop Tolsma niet verder dan 1-1. De weg naar de titel ligt in deze klasse voor koploper Autobedrijf Haitsma volkomen open nu ook Zijlstra Beroepskleding verloor. In de hoofdklasse is Keizer Autoschade met een inhaalslag bezig na een 1-4 zege op koploper Restaurant de Grillerije. Het gevolg is dat De Bogt fen Gune de koppositie weer heeft overgenomen. In de tweede klasse wonnen de toppers Sijperda Verhuur en Sportcafe de Trije . De strijd tussen deze twee teams is nog volkomen open. Foto Techniek Service bleef in de derde klasse ook nu overeind, al gaat het de laatste tijd niet meer zo gemakkelijk. Verno Verhuur is de naaste belager, maar wel op eerbiedige afstand. In de vijfde klasse had koploper Stadsherberg catering  totaal geen moeite met Lukkes Arum.

Moto Delicato – Royal Steensma 2-2
Tseard Boorsma rondde een snel uitgespeelde aanval goed af en Cas v.d. Helm verdubbelde deze met een intikker. Lammert Wagenaar van dicht bij en Jacob Althuis uit een counter maakten gelijk en dat was gezien de krachtsverhouding een terechte uitslag.

Restaurant De Grillerije – Keizer Autoschade 1-4
Na een aanval over veel schijven was het Jan van Duyn die raak schoot waarna Gerlof Dijkstra met een prima actie gelijk maakte.  Het werd steeds duidelijker dat Keizer meer inhoud had en dit kwam ook tot uitdrukking in treffers van Wiebe v.d.Meer, Keimpe Pols en Edwin Hiemstra.

Bogt fen Gune – Autobedrijf Strikwerda  4-1
Het leek een grote Bogt zege te worden toen Willem van Duyn 3x en Ybele Reitsma al in de eerste periode het net hadden gevonden. Autobedrijf Strikwerda liet zich echter niet zo maar afslachten en kwam verdienstelijk terug met een treffer van Bouwe Strikwerda.

Autobedrijf Haitsma – Zandstra & v.d.Meer  5-0
Een regelmatige zege voor een veel sterker Haitsma waarin de routine een grote rol speelde. Henk Vonk en Marcellino Saamangun scoorden in de eerste periode en vervolgens was het de beurt aan Steven Bootsma en opnieuw Henk Vonk en Marcellino Saamangun.

Coop Tolsma Winsum – Salarisburosport  1-1
Evert Pieter Tolsma counterde vanuit de eigen verdediging naar 1-0 en Salarisburosport had veel moeite om deze achterstand ongedaan te maken. Het was tenslotte Hepke de Boer die in de kluts gelijk maakte.

Zijlstra Beroepskleding – Freedom Energy  3-8
Zijlstra kwam met slechts drie veldspelers binnen de lijnen, maar hield het verschil lang klein. Pas in de slotfase schoot Cernelis Zijlstra nog vier maal raak. De overige treffers kwamen van Jeffrey Jellema 2x, Arjen Zagema en opnieuw Cornelis Zijlstra en aan de andere kant Jort Norder 2x en Huib Tiemersma.

Sijperda Verhuur – BijOnsLuktHetWel  9-2
Aan een gemakkelijke zege werd bij Sijperda vooraf niet gedacht, maar werd het wel. Pas bij 5-0 en 9-1 scoorden Joost Soolsma en Jort Bootsma voor een teleurstellend BOLHW. Bij Sijperda was opnieuw Jurjen Steegstra de grote uitblinker met maar liefst zes treffers. De restanten waren voor Jelmer Elting, Dave Sommer en Marco ter Horst.

Sportcafe de Trije – Huhtamaki/LR  3-2
Marco de Groot zette met twee treffers de boel op scherp en na de 3-0 van Erin van Duyneveldt leek het duel beslist. Toch werd het nog spannend toen Gerard Hof en Billiam Herrema tegen scoorden.

Bosma Timmerwerken – R.E.S.  1-3
Eindelijk weer eens winst voor het team van Niels Altenburg, al was het wel even schrikken toen Hans Dijkstra voor de Harlingers opende. Nog in de eerste periode waren Frans van Assen en Colin Kruishaar verantwoordelijk voor de Bolswarder voorsprong en Leroy Hogenes besliste het duel definitief.

Rijschool Posseth – Widia Boys  5-0 reglementair

Cafe De Kleine Beurs – Horeca de Trije 5-0
Een kansloze nederlaag voor het zonder zelfvertrouwen spelend Horeca team tegen een sterk spelende koploper. Voor De Kleine Beurs scoorden Oane Born 2x, Tristan Osinga, Marcel Koning en Wessel Elting.

Bouwbedrijf Haarsma Franeker – Van Dellen  2-2
Een duel met wisselende kansen en een terechte uitslag. Goed vrijgespeeld opende Francisco de Boer de score. Hierna was het de beurt aan Albert v.d.Weide en vervolgens Henk Stienstra die raak schoten, 2-1. Na veel druk van van Dellen was het Francisco de Boer die opnieuw succes had.

Taxi Sybe – Sportcentrum Shape  5-3
Het was steeds Taxi Sybe die het initiatief had en verdiend won. Jelle Wieringa en Tsjaerd Halbersma zorgden voor 2-0 waarna Almer Ament de spanning terug bracht. Na de 3-1 van Tsjaerd Halbesma was het Caio Augustiho die de aansluiting vond en even later voltrok zich hetzelfde scenario via Wouter Hylkema en Almer v.d.Voorn, 4-3. De definitieve beslissing kwam met rrn inzet van Teunis Regeling.

Foto Techniek Service – Betterfit  2-0
De winst was niet overtuigend, maar wel verdiend voor FTS. Gescoord werd er door Jarno Hoogerhuis en Tjitte Sijbesma. Een duel met te weinig hoogtepunten.

Verno Verhuur – Bowling Bloemketerp  2-0
Een moeizame zege van Verno op het altijd lastige Bloemketerp. In de eerste periode had Egbert v.d.Veen succes en vervolgens was het de beurt aan Albert v.d.Zee met een intikkertje.

Lukkes Arum – Stadsherberg catering  1-9
Lukkes dacht vooraf wel enige kans te maken tegen de koploper uit de vijfde klasse, maar was vanaf het beginsignaal volkomen kansloos. Binnen zeven minuten stond er al 0-3 op de teller. Arne Tigchelaar scoorde van afstand nog tegen en voor Stadsherberg was het raak via Friso van Eyck 5x, Wessel Roorda 2x, Evert Jan Boersma en Edwin Lodewijk..