Stapje terug voor Freedom Energy. Sterke fase HDJ Bouw.

 AWA0889

Het is bijna uitgesloten dat Freedom Energy na de nieuwe indeling als hoofdklasser kan doorgaan. Het verloor het beslissende treffen van Zijlstra Beroepskleding. Ook Bosma Timmerwerken besloot het laatste optreden in deze klasse met een nederlaag. Moto Delicato was te sterk. Door een ruime zege op Syperda Verhuur is de promotie naar de hoogste klasse van Restaurant De Grillerije definitief en dat is terecht. Het nieuwe team van Sander Hoekstra stak er in de eerste klasse met kop en schouders boven uit. De strijd om de onderste plaats wordt in deze klasse vrijdagavond beslist in een onderling treffen tussen Van Dellen en Huhtamaki/LR, aanvang 21.30 uur. In de tweede klasse gaat het gevecht om de bovenste plaats tussen Cafe De Posthoorn Dronrijp en Horeca de Trije. De Rypsters hebben hier de beste papieren. Opvallend is het goede optreden van HDJ Bouw. Deze maal was Sportcentrum Shape kansloos. In de derde klasse gaan Foto Techniek Service en Rijschool Posseth het in een rechtstreeks duel uitmaken wie als eerste gaat eindigen. Deze wedstrijd begint om 19.30 uur.

 

Freedom Energy – Zijlstra Beroepskleding  6-8
Wanneer je vier maal scoort en toch nog verliest is dat natuurlijk een geweldige teleurstelling. Het gebeurde Leeroy Jellema. Dat leek er in de openingsfase niet op. Freedom Energy startte voortvarend en nam een 3-0 voorsprong. Nog in de eerste periode kantelde de wedstrijd onder aanvoering van Marc Wijbenga, 3-4. Vervolgens was Zijlstra veel slagvaardiger. De doelpunten kwamen van Marc Wijbenga 2x, Jort Norder 2x, Michel Iowna 2x, Stijn v.d.Geest, Huib Tiemersma met tegentreffers van Leeroy Jellema 4x en Cornelis Zijlstra 2x.

Bosma Timmerwerken – Moto Delicato  1-4
Rowan de Vries was met drie treffers de man van de wedstrijd. Moto had het duel al vrij snel beslist. De resterende treffer kwam van Tseard Boorsma en Wesley Schaap zorgde bij 0-4 voor de tegentreffer.

Salarisburosport – Apenmeeuw  4-2
Apenmeeuw stelde opnieuw teleur. Salarisburosport was duidelijk beter. Roel Frijling opende na zich goed vrij te spelen en Harke Hilboezen verdubbelde de voorsprong na een vloeiende combinatie. De aansluiting kwam van Remco Giesing met een schot in de kruising. Lang duurde deze opleving niet omdat Tjibbe Krottje en Harke Hilboezen het duel op slot gooiden, 4-1. Roelof Swart had in een man meer situatie het laatste woord.

Syperda Verhuur – Restaurant De Grillerije  1-8
Het verschil was uitermate groot. Bij het wisselen van speelhelft stond het al 1-7 en dit was blijkbaar voldoende voor de koploper. De treffers kwamen van Sander Hoekstra 3x, Martijn Werkhoven 2x, Gerlof Dijkstra 2x, Jort Beimers met een tegentreffer van Reyer v.d.Eems.

BijOnsLuktHetWel – Sportcafe de Trije  6-1
De winst was misschien niet zo verrassend, het verschil wel. De strijd ging wel lang gelijk op. Rene van Essen, Jesse v.d.Geest met een tegentreffers van Jens de Vries betekende 2-1. Na een counter van Rene van Essen wat 3-1 betekende ging het snel. Joost Soolsma, opnieuw Rene van Essen en Eric Vellinga maakten er een ruime 6-1 van.

R.E.S. – van Dellen  5-4
Res is wel op de weg terug, maar kwam in dit duel moeizaam tot winst. Steeds wanneer Res dacht het duel onder controle te hebben had Van Dellen het antwoord klaar.
Marcel Amels 0-1, Niels Altenburg 1-1, Jesper Landskroon 2-1, Jan v.d.Wal 2-2, Niels Snnchez 3-2, Jildert Boekema 3-3, Niels Altenburg 4-3, Marcel Amels 4-4, Frits Schreefel 5-4.

Zandstra & v.d.Meer – Huhtamaki/L.R. 6-2
De jonkies doen het maar goed in deze klasse en Huhtamaki kan het in deze klasse niet bolwerken. De 1-0 van Koen Wartena werd nog beantwoord door Mattew Guertin, maar na de 2-1 van Lennard Feenstra was het met het verzet van Huhtamaki gedaan. Jord Haarsma 2x, Koen Wartena en Henk Jansma voerden de score verder op en Arjen Veltman zorgde voor het eindresultaat.

Cafe De Posthoorn – Widia Boys  7-6
Hoite Schaap 1-0 en 2-0, Kerst Hofman 3-0, Sean de Boer 3-1, Dani van Eyk 3-2, Hoite Schaap 4-2, Justin Reitsma 4-3 en 4-4, Lucien van Zanten 5-4, Justin Reitsma 5-5, Dani van Eyk 5-6, Kerst Hofman 6-6, Lucien van Zanten 7-6
Beide moest hadden een punt verdiend, maar de Posthoorn werd de gelukkigste. Aanvankelijk was De Posthoorn beter en dit resulteerde in 3-0. Widia Boys kwam sterk terug en kwam door een bevlieging van Justin Reitsma 3x op voorsprong. Het waren Kerst Hofman en Lucien van Zanten die de Rypster alsnog aan de winst hielpen .

Sportcentrum Shape – HDJ Bouw  1-5
Het resultaat geeft een duidelijke afspiegeling van de krachtsverhouding. Sybo Offinga scoorde bij 2-1 nog tegen, maar meer zat er niet in. De HDJ schutters waren Lars Bijlsma 2x, Albert Jan Jukema 2x en Arjen Koning.

Taxi Sybe – Stadsherberg catering  4-2
Een kwakkelend Stadsherberg kon ook deze maal geen vuist maken. Het ontbrak aan stootkracht en dat had Taxi Sybe voldoende. Het had aan weinig kansen genoeg om op 4-0 te komen. Wietse Blaauw scoorde wel twee maal tegen, maar toen was het duel al beslist. Tjeard Halbesma 2x, Johannes Boersma en Wouter Hylkema zorgden voor de winst.

Horeca de Trije – Bouwbedrijf Haarsma Franeker  1-5
Een kansloze nederlaag van de koploper uit de tweede klasse waardoor De Posthoorn plotseling de eerste plaats over kon nemen. Willem Ypma in de korte hoek en Sjouke Stienstra vanuit de draai gaven in de eerste periode al aan dat het Horeca team het moeilijk zou krijgen. Het kreeg ook niet de gelegenheid zich te herstellen omdat Henk Stienstra en weer Willem Ypma de voorsprong vergrootten voordat Ronald van Santen tegen kon scoren De eindstand kwam van de slof van Redmar v.d.Kooi.

Cafe De Kleine Beurs – Betterfit  6-1
Het gaat steeds beter met het spel van De Kleine Beurs. Het had weinig moeite met Betterfit. Erik de Groot 2x, Tjisse Hoekstra 2x, Danick Sikkema en Willem Miedema waren de producenten. De maker van de tegentreffer bij 3-0 is niet bekend.

Bowling Bloemketerp – Verno Verhuur   2-1
In de eerste periode had Bloemketerp al op voorsprong moeten staan, maar Gerard Hoekstra faalde twee maal. Dan zal ik aan de andere kant maar het voorbeeld geven dacht Jeroen Mosselaar die een snelle uitval achter doelman Johan Uythof kegelde. Hierna was het eerst nog Tjipko Vellinga die een prima kans liet liggen voordat Rimar Uythof en Gerard Hoekstra Bloemketerp de verdiende zege bezorgden.

Rijschool Posseth – Engineeringsburo Zuidema 8-2
De oudgedienden Haije Meijer, Sipke de Jong en Ale Zuidema waren weer van de partij, maar ook zij konden het tij niet keren. Posseth was te beweeglijk. Achteraf viel de schade voor Zuidema dankzij snelle reacties van doelman Ale Zuidema en treffers van Willem Buurstra en Andries Zuidema nog alleszins mee. Voor Posseth kwamen de treffers van Salaheddine Souicat 2x, Remco Heslinga 2x, Isaac Boogaard 2x en twee spelers waarvan de namen niet bekend zijn.

SDV Projectbuilding – Lukkes Arum 5-2
Marc Kerkhof 1-0, Arne Tigchelaar 1-1 en opnieuw Marc Kerkhof betekende een 2-1 wisselstand waarbij van alles nog mogelijk was. Vervolgens ging Wibo Brouwer 3x zich hier mee bemoeien en was het duel snel beslist. Er was nog een tegentreffer van Klaas Auke Dijkstra.

Sytsma Noord – Autorijschool v.d.Harst  11-4
Het was deze avond alleen aan Sytsma om de dubbele cijfers op het scorebord te krijgen. Sytsma is in deze klasse één van de betere teams, maar het ontbreekt vaak aan de organisatie. Van der Harst kwam er niet aan te pas, al had het via Ermano v.d.Meer 2x, Johannes Hettinga en  Leon Weven wel succes. Voor Sytsma scoorden Almar Mulder 5x, Tiede Sytsma 4x en Jurjen Vriesinga 2x.