Procedure schikkingsvoorstel bij een directe rode kaart

Bij de afhandeling van strafzaken krijgt meestal de scheidsrechter de schuld zonder dat betreffende speler (of team) eens kritisch naar zichzelf kijkt. Het komt zelfs voor dat bestuursleden hierin worden betrokken wanneer de betreffende speler zich niet in de strafmaat kan vinden. Om nu van vele discussies gevrijwaard te blijven hebben wij de volgende regels ingevoerd en daar wordt niet vanaf geweken.

Spelers die een directe rode kaart hebben gekregen voor een vergrijp, kunnen met instemming van de betrokken scheidsrechter akkoord gaan met een schikkingsvoorstel. Het voorstel zal op basis van strafcodes passend worden gemaakt bij de aard van de overtreding:

CODE 1: 1 wedstrijd + 1 wedstrijd voorwaardelijk (geldt voor het lopende seizoen)

Spelbederf, opzettelijk hands, ontnemen scoringskans, scheldwoord of gebaar richting tegenstander/ scheidsrechter

CODE 2: 2 wedstrijden + 2 wedstrijden voorwaardelijk  (geldt voor het lopende seizoen)

Slaan niet raak, knie-, elleboog- kopstoot niet raak, natrappen niet raak, ernstig gemeen spel niet raak, bedreiging

CODE 3: 4 (was 3) wedstrijden + 4 wedstrijden voorwaardelijk  (geldt voor het lopende seizoen)

Spugen niet raak, grove beledigende taal (ziektes en discriminatie) richting tegenstander/scheidsrechter, Ernstig gemeen spel raak

CODE 4: 6 (was 4) wedstrijden + 6 wedstrijden voorwaardelijk  (geldt voor het lopende seizoen)

Slaan raak, knie-, elleboog- kopstoot raak, natrappen raak, spugen raak Het voorstel zal uiterlijk 72 uur voor de eerstvolgende wedstrijd met de contactpersoon worden gedeeld. Betreffende speler is vanaf de eerstvolgende wedstrijd geschorst tot en met de duur van de schorsing. Gaat de speler niet akkoord met het ontvangen voorstel dan wordt de strafzaak door de KNVB afgehandeld.

Hieronder volgt een overzicht van de geschorste spelers:

 Naam Team Aantal wedstrijden Einddatum schorsing